Ustalenie ojcostwa – czyli co zrobić gdy ojciec nie chce uznać dziecka

ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa – czyli co zrobić, gdy ojciec dziecka nie chce go uznać dobrowolnie….
Jeżeli biologiczny ojciec dziecka nie chce go uznać dobrowolnie, matka dziecka powinna wnieść do sądu pozew w sprawie ustalenia ojcostwa dziecka. 

Ustalenie ojcostwa – pozew

Pozew składa się w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Pozew jest bezpłatny.

Matka dziecka może wnioskować o ustalenia ojcostwa dopiero po urodzeniu dziecka (wcześniej jest to niemożliwe), aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Gdy dziecko osiągnie pełnoletność może w dowolnej chwili wnieść pozew o ustalenie ojca, ponieważ sprawy o ustalenie ojcostwa nie ulegają przedawnieniu. Jeżeli matka dziecka jest niepełnoletnia, pozew w jej imieniu składa jedno z rodziców lub prawny opiekun.

Ustalenie ojcostwa i alimenty

Jednocześnie ze sprawą o ustalenie ojcostwa można dochodzić świadczeń alimentacyjnych :

* o przysługujące bieżące alimenty dla dziecka

* alimenty dla matki dziecka na pokrycie wydatków związanych z ciążą, porodem oraz kosztami utrzymania przez 3 miesiące od dnia porodu

Jeżeli zaistnieją ważne powody ( np. choroba dziecka lub matki  dziecka) można żądać od ojca dziecka pomocy finansowej na dłużej niż 3 miesiące.

Dochodzenie tych świadczeń alimentacyjnych przedawnia się z upływem 3 lat od dnia narodzin dziecka.

Nazwisko dziecka

Dziecko otrzymuje nazwisko ojca, gdy zostanie przez niego uznane. Jeżeli sąd ustali ojcostwo nie oznacza to, że dziecko automatycznie będzie nosić nazwisko swojego ojca. Gdy dziecko uznane przez ojca ma nosić nazwisko matki, musi on wyrazić na to zgodę w specjalnym oświadczeniu.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *