Demoralizacja nieletnich – zobacz, co grozi nastolatkom, którzy igrają z prawem

Demoralizacja nieletnich
 

Demoralizacja nieletnich to ważny problem społeczny. Kiedy zostaje zauważona i zgłoszona przez dowolną osobę do właściwego sądu rodzinnego, zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające. Demoralizacja nieletnich wcale nie musi dotyczyć ciężkich przestępstw. Wniosek o postępowanie w sprawie nieletnich może złożyć również szkoła, której uczeń uchyla się od obowiązku szkolnego.

Jak wygląda sprawa w sądzie o demoralizacje?

Sprawa w sądzie dla nieletnich o demoralizacje toczona może być na wniosek rodzica, szkoły, funkcjonariusza policji czy też prokuratora, a nawet sąsiada nieletniego. Postępowanie wyjaśniające ma na celu zebranie opinii i wywiadów środowiskowych na temat nieletniego. Ponadto gromadzone są dowody w sprawie, a także przesłuchiwani są świadkowie. Sprawa w sądzie dla nieletnich o demoralizacje wymaga bowiem zebrania odpowiedniego materiału dowodowego, aby sąd mógł wydać swoje orzeczenie.

Demoralizacja nieletnich – co grozi?

W toku postępowania sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności również sytuację bytową nieletniego i na tej podstawie zasądza odpowiedni środek wychowawczy. Może być nim upomnienie, nadzór kuratorski bądź nadzór rodzica, czy też naprawienie szkody. W wyniku postępowania sąd może uznać również rażące zaniedbania rodziców, ograniczyć ich władzę rodzicielską i skierować dziecko do rodziny zastępczej. Nieletni może zostać również umieszczony w ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym. Narzędzi sąd ma naprawdę wiele. Czasem dochodzi również do ugody w sprawach o demoralizację nieletnich. Kara jaką ponosi w tym przypadku nieletni, to zadośćuczynienie i przeproszenie poszkodowanego. Jednak mediacja może być rozpoczęta jedynie za zgodą obydwu stron postępowania.

Demoralizacja nieletnich – co grozi w przypadku ciężkich przestępstw?

Odpowiedzialność karna nieletnich może być większa, jeśli sąd uzna, że za ciężkie przestępstwo zasługuje na bardziej szczególny wymiar kary niż w przypadku sprawy o demoralizację nieletnich. Kara za przestępstwo za, które dziecko odpowiada jako dorosły może wynieść 2/3 kary przewidzianej za dane przestępstwo w Kodeksie Karnym. Nie może być jednak brane pod uwagę dożywotnie pozbawienie wolności, jako odpowiedzialność karna nieletnich.

Sprawa w sądzie dla nieletnich o demoralizacje – jakie sprawy są rozpatrywane?

Z pewnością, jeśli nieletni nie chce przekonać się na własnej skórze, jak wygląda sprawa w sadzie o demoralizacje, powinien przestrzegać przepisów prawa. Sprawy o demoralizację poza długotrwałym wagarowaniem mogą dotyczyć m.in. włóczęgostwa, przyłączenia się do grupy przestępczej, sutenerstwa, nierządu, uzależnienia od alkoholu czy substancji psychoaktywnych. Ponadto wszystkie inne czyny zabronione objęte Kodeksem Karnym również mogą być objęte takim postępowaniem. Jedną z kar, jaka może być wobec niego zasądzona jest zakaz prowadzenia pojazdów. Bardzo dotkliwe z punktu widzenia młodego człowieka jest skierowanie do zakładu poprawczego. W szczególnych przypadkach może zostać przeniesiony do ośrodka wychowawczego półotwartego, a z niego nawet do otwartego. Dzieje się tak na wniosek kuratora sądowego. Jednocześnie w przypadku ucieczek, czy braku postępów w resocjalizacji z półotwartego ośrodka wychowawczego może trafić do zamkniętego.

Nastolatki popełniające czyny zabronione przeważnie zaczynają od niemoralnych zachowań czy drobnych wykroczeń. Jeśli w porę zostanie wobec nich zastosowany odpowiedni środek wychowawczy jest szansa, że ich demoralizacja nie będzie w dalszym ciągu postępować. W sytuacji, gdy nikt nie zainteresuje się młodym człowiekiem, najczęściej trafia on do grupy przestępczej bądź popada w uzależnienie. Czas dojrzewania to burzliwy okres, a dzieci w wieku 13-17 lat często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów. Kieruje nimi chęć zaimponowania grupie zdemoralizowanych nastolatków. Rolą rodziców i sądu jest skierowanie ich ze złej ścieżki na właściwą drogę, tak by w przyszłości mogli przysłużyć się społeczeństwu i nie stanowili dla niego balastu przez swoje destrukcyjne zachowanie.

Artykuł pisany na podstawie spraw o demoralizację nieletnich Kancelaria-Kopko.pl

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *