Praca tłumacza przysięgłego – na czym polega

tłumacza przysięgłegoKażdy rodzaj tłumaczenia jest trudny. Tłumaczenia wysokiej jakości wymagają lat doświadczenia. Tłumaczenia przysięgłe są jednak szczególnie skomplikowane. Najmniejszy błąd może mieć poważne konsekwencje dla tłumacza.

Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie oficjalnych dokumentów prawnych i administracyjnych, które wymagają uwierzytelnienia i potwierdzenia. Należą do nich akty urodzenia i zgonu, umowy cywilnoprawne, dokumenty sądowe, dokumenty samochodowe, dokumenty naukowe itp. Takie tłumaczenie może być wykonane tylko przez osobę do tego uprawnioną, czyli tłumacza przysięgłego, i musi być opatrzone unikalnym numerem (nadawanym przez tłumacza). Tłumacz ten musi być zaprzysiężony pod przysięgą, z zachowaniem tajemnicy zawodowej i zasad etyki zawodowej. Dzięki temu klient nie musi się obawiać, że powierzy mu dane wrażliwe, osobiste lub tajne.

Kto jest tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły powoływany jest na swoje stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu. Pozwala to na weryfikację ich umiejętności językowych. Otrzymuje on specjalny numer w rejestrze dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz indywidualną pieczęć. Służy on do zatwierdzenia tłumaczenia w miejscu przewidzianym do tego celu na dokumencie. Pieczęć ta potwierdza legalność usługi i wskazuje na tożsamość tłumacza (dzięki niej każde tłumaczenie jest rejestrowane jako przysięgłe). Świadczy to również o pełnej odpowiedzialności tłumacza za dokładność i jakość tłumaczenia. Tłumacz przysięgły zazwyczaj pracuje dla prywatnego biura tłumaczeń lub instytucji publicznej, ale zdarza się również, że pracuje jako freelancer. Tłumacz przysięgły posiada specjalne uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych, prawnych czy dyplomatycznych, których nie posiada zwykły tłumacz języka obcego (a to jest zasadnicza różnica). Należy więc pamiętać, że nie wszystkie biura tłumaczeń mają tłumaczy przysięgłych i nie wykonują tłumaczeń uwierzytelnionych.

Kompetencje tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły musi wykazać się biegłą znajomością języków (zarówno własnego, jak i obcych), a także rozległą wiedzą z zakresu prawa i administracji. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, na przykład, pracy tłumacza przysięgłego języka francuskiego. Osoba ta powinna wyróżniać się znajomością języka polskiego i francuskiego na bardzo wysokim poziomie (zazwyczaj wymagany jest poziom C2 języka obcego). W swojej pracy zajmuje się tłumaczeniem dokumentów z języka polskiego na francuski i odwrotnie. W każdym z tych języków musi być w stanie płynnie posługiwać się specjalistycznym słownictwem z zakresu takich dziedzin, jak prawo, ekonomia, edukacja czy polityka. Jak widać, jest to zawód, który wymaga dużej wiedzy ogólnej, biegłości w mowie i piśmie oraz oczywiście wieloletniego doświadczenia.

Należy zauważyć, że języki inne niż francuski stają się coraz bardziej popularne. Najpopularniejsze z nich to koreański, hindi, perski i turecki.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *