Demoralizacja nieletnich to ważny problem społeczny. Kiedy zostaje zauważona i zgłoszona przez dowolną osobę do właściwego sądu rodzinnego, zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające. Demoralizacja nieletnich wcale nie musi dotyczyć