Autocasco. Na co zwrócić uwagę czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC?

Autocasco
 

Autocasco. Ubezpieczenia komunikacyjne Autocasco różnią się między sobą nie tylko ceną, lecz także zakresem w jakim chronią ubezpieczonego przed ewentualnymi stratami, dlatego zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej polisy warto dokładnie przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia rozpatrywanych ofert. Dowiedz się jak to zrobić, by nie przeoczyć tego co najważniejsze.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to dokument określający wszelkie najistotniejsze dla umowy postanowienia. Aby dokonać jego rzetelnej analizy i wybrać ubezpieczenie, z którego będziemy zadowoleni trzeba wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę. Poniżej znajduje się kilka cennych porad szczególnie ważnych dla samotnego rodzica, który często musi sam utrzymywać całą rodzinę, ale jeśli interesuje Cię tematyka ubezpieczeń zajrzyj także do poradnika AC.


Autocasco – Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia to niezwykle ważny punkt umowy, określa bowiem zdarzenia, z tytułu których ubezpieczyciel będzie zobowiązany wypłacić nam odszkodowanie. Zakres odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w przypadku Autocasco najczęściej obejmuje takie sytuacje jak: wypadki i kolizje z udziałem pojazdów, osób czy zwierząt, pożar lub wybuch, a także działanie zjawisk atmosferycznych (np. grad, huragan, uderzenie pioruna). Analizując zakres ubezpieczenia warto mieć na uwadze to, czy obejmuje on także kradzież (oraz próbę kradzieży) samochodu.

Zakres ubezpieczenia będzie oczywiście uzależniony od ceny, ale za dodatkową opłatą możemy rozszerzyć go o dodatkowe elementy. Rozszerzenie może dotyczyć np. amortyzacji części, których koszty w razie naprawy lub wymiany zobowiązany będzie pokryć ubezpieczyciel.

Sprawdźmy również, czy polisa AC będzie działać tylko w Polsce, czy również za granicą. Jeżeli będzie ona obowiązywała także za granicą, upewnijmy się, w których dokładnie krajach.


Autocasco – Suma ubezpieczenia

Przed zawarciem umowy ubezpieczyciel dokona wyceny ubezpieczanego samochodu, na podstawie której zostanie ustalona suma ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia określają, czy suma ubezpieczenia jest zmienna czy stała, co ma duże znaczenie. Gdy polisa obejmuje stałą sumę ubezpieczenia, wysokość odszkodowania będzie określana na podstawie wartości samochodu w dniu podpisania umowy. Jeśli natomiast w OWU znajdzie się zapis mówiący o sumie zmiennej, odszkodowanie będzie wyliczane przy uwzględnieniu wartości auta w momencie wystąpienia szkody.

Należy wiedzieć, że ubezpieczyciele mogą na rożne sposoby obliczać wartość samochodu oraz jego części, jednak ważne jest, by robili to w oparciu o rzetelne systemy (np. Audatex lub katalogi PZMot).


Autocasco – Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na punkt traktujący o sytuacjach, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje wyłączona i będzie miał on prawo odmówić wypłaty świadczenia. Zazwyczaj wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczy szkód wyrządzonych w wyniku umyślnej winy lub ewidentnego zaniedbania ubezpieczonego, jednak by uniknąć niepotrzebnych rozczarowań musimy mieć pewność co do zawartości opisanego punktu.

Autocasco – Sposób ustalenia odszkodowania oraz jego wysokości

Podczas wyliczania wartości odszkodowania, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę dwa czynniki: udział własny oraz franszyzę. Udział własny to określona kwotowo bądź procentowo wartość szkody, którą będziemy musieli pokryć sami. W przypadku większości polis może być regulowana przez nas samych, (a nawet określona na poziomie zerowym). Należy jednak pamiętać, że im mniejsza wartość udziału własnego, tym cena polisy będzie wyższa.

Wybierając polisę AC zwróćmy także uwagę na regulacje dotyczące franszyzy: redukcyjnej i integralnej. Franszyza integralna to nic innego jak kwotowy próg szkody, poniżej którego ubezpieczyciel nie będzie wypłacał odszkodowania. Franszyza redukcyjna wskazuje na potrącenia z należnego nam odszkodowania. Tak jak w przypadku udziału własnego, tak i w przypadku franszyz możemy zazwyczaj obniżyć ich wartości, aczkolwiek wpłynie to także na redukcję potencjalnych odszkodowań. Wybierając najlepszą ofertę polisy AC powinniśmy wystrzegać się tych, które obejmują nazbyt dużą liczbę franszyz.

Ps. O tym na co warto zwrócić uwagę podczas ubezpieczenia mieszkania można poczytać TUTAJ

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *