Ile kosztuje rozwód w Polsce?

Ile kosztuje rozwód
Ile kosztuje rozwód

Czy rozstanie się jest tak samo kosztowne, jak zawarcie małżeństwa – z pełną pompą, wraz z weselem? Niekoniecznie, ale oczywiście sam rozwód kosztuje nie tylko tyle, ile wynoszą opłaty sądowe oraz pośrednictwo dobrego adwokata rozwodowego z Warszawy. To także koszty nerwów i zdrowia, związane z koniecznością brania udziału w przykrych niekiedy rozprawach w sądzie.

Rozwód – koszt złożenia pozwu

Bez względu na to, czy składamy pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o tym, kto jest winny rozkładu pożycia małżonków, zawsze płaci się za niego 600 zł tytułem opłaty sądowej. Dokonuje jej powód wraz z wniesieniem pozwu. Opłatę sądową można uiścić w kasie Sądu Okręgowego bądź poprzez naklejenie na pozwie znaku sądowego o wartości 600 zł. Innym, prostszym rozwiązaniem jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy sądu i załączenie potwierdzenia uiszczenia opłaty do pozwu o rozwód.

Powód może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie go z opłaty sądowej przy wnoszeniu sprawy o rozwód, ze względu na trudną sytuację materialną (dowiedz się więcej). To, że to strona wnosząca pozew płaci opłatę sądową, nie oznacza, że w ostatecznym rozliczeniu rzeczywiście ona będzie ją ponosiła. Jeśli pozwany małżonek zostanie uznany przez sąd za winnego rozkładu pożycia, sąd w wyroku rozwodowym zasądzi od niego na rzecz powoda zwrot całej opłaty.

Wyższe koszty przy dodatkowych wnioskach

Jeśli wraz z pozwem o rozwód powód złoży wniosek o podział majątku wspólnego, koszty postępowania sądowego wzrosną. W takim przypadku koszty sądowe związane z wnioskiem wynoszą 1000 zł. Opłatę można obniżyć, jeśli we wniosku małżonkowie złożą zgodny projekt podziału majątku. Wówczas opłata spadnie do 300 zł. Zasady uiszczania opłaty za wniosek o podział majątku małżonków podczas sprawy rozwodowej są takie same, jak przy wnoszeniu opłaty sądowej za pozew rozwodowy.

W toku sprawy rozwodowej mogą pojawić się dodatkowe koszty, generowane np. przez konieczność wzywania biegłych rzeczoznawców, którzy wycenią wartości składników majątku wspólnego. Do kosztów rozwodowych należy też doliczyć opłatę za usługi adwokata.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *