Sprawy rozwodowe -co warto wiedzieć przez rozwodem?

rozwód
rozwód

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, dopuszczalność rozwodu warunkowana jest przez zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli sąd nie wykaże, że pomiędzy małżonkami doszło do rozpadu związku, nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu. Co należy wiedzieć podczas rozwodu?

Sprawy rozwodowe – kiedy sąd nie udzieli rozwodu?

Według prawa, każdy z małżonków może zażądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Pomimo stwierdzenia przez sąd trwałego i zupełnego rozkładu więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych, łączących niegdyś małżonków, orzeczenie rozwodu jest w pewnych sytuacjach niemożliwe. Rozwód nie może zostać przeprowadzony, jeśli wskutek rozwiązania małżeństwa ucierpieć miałyby małoletnie dzieci małżonków, rozwodu żąda małżonek winny rozpadu pożycia, natomiast małżonek niewinny nie wyraża zgody oraz zawsze wtedy, gdy orzeczenie rozwodu byłby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. gdy jeden z małżonków jest chory i potrzebuje pomocy drugiego małżonka).

O czym orzeka sąd?

Sprawy rozwodowe prowadzą do orzeczenia winy, która ze stron ponosi odpowiedzialność za rozpad wspólnego pożycia. Co więcej, sąd jednocześnie podejmuje decyzję o przyznanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków oraz o kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd rozstrzyga również kwotę, jaką każdy z małżonków zobowiązuje się przekazywać na utrzymanie i wychowanie potomków. Niekiedy sąd orzeka również o podziale majątku. Jednak dużo częściej rozprawa dotycząca podziału wspólnego majątku następuje po rozwodzie.

Jakiego adwokata wybrać – adwokat rozwody

Poprzez liczne zawiłości prawne, mnogość przepisów oraz konieczność uzupełniania dokumentacji, sprawy rozwodowe powinny być prowadzone przez doświadczonych adwokatów w roli pełnomocników. Adwokat, prowadzący sprawę rozwodową, powinien zajmować się Prawem Rodzinnym z naciskiem na rozwody. Zawężenie specjalizacji pozwoli na fachową i skuteczną pomoc podczas rozprawy. Istnieją miejsca gdzie znajdziemy wielu adwokatów z których możemy wybrać odpowiedniego jak np. strona http://www.skuteczny-adwokat.com/.

Czego można żądać podczas rozwodu?

Podczas rozwodu strony mogą żądać prawa do opieki nad małoletnimi dziećmi małżeństwa, obarczenia winą za rozkład pożycia jedną ze stron, a w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku sądu do powrotu do swojego poprzedniego nazwiska. Co więcej, w trakcie postępowania rozwodowego można dochodzić alimentów od byłego małżonka. Żądanie takie należy umieścić w pozwie rozwodowym lub złożyć w sądzie odpowiedni wniosek w obecności pozywanego. Alimenty mogą zostać przyznane jeśli nie został on uznany wyłącznym winnym rozkładu pożycia, a rozwód powoduje znaczne pogorszenie stopy życiowej wnioskującego.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *