Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli i uchodzi za podstawowy sposób rozwiązania stosunku pracy, łączącego zainteresowane strony. Co warto wiedzieć o wypowiedzeniu? Szczególnie gdy jest się