Strach przed odrzuceniem.  Istnieją 2 największe bariery powstrzymujące nas od intensywnego rozwoju naszej firmy. Od działania, podejmowania ryzyka i faktycznej zmiany naszego życia. Obie te bariery tkwią w