Metoda Montessori swoją nazwę zawdzięcza jej pomysłodawczyni. Maria Montessori urodziła się we Włoszech w 1870 roku, i odeszła w 1952 roku w Holandii. Prawie całe swoje życie poświęciła