Ciekawa fundacja dzieci bohaterów pod opieką

Jest wiele organizacji non-profit, które dedykują swoją pomoc dzieciom. Na całym świecie fundacje wszelkiego rodzaju wspiera najmłodszych, którzy sami nie są w stanie poprawić swojej sytuacji, czy to w obszarze zdrowotnym, czy materialnym. W Polsce działa od lat wiele fundacji, które kierują swą pomoc do poszkodowanych dzieci. Są to fundacje wspierające dzieci chore, ubogie, wymagające opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

Jest wśród nich szczególna fundacja dzieci, które objęte są ich pomocą, to dzieci, które zostały osierocone przez rodziców, którzy stracili życie pełniąc obowiązki służbowe. Jaka to fundacja? Dzieci naszych bohaterów są beneficjentami Fundacji Dorastaj z Nami.

Beneficjenci Fundacji Dorastaj z Nami

Pomoc tej szczególnej fundacji nie jest kierowana do każdego potrzebującego dziecka. Jak już wspomnieliśmy ma ona pewną misję do spełnienia i dlatego ogranicza się do pewnej grupy potrzebujących. Jest to taka trochę profilowana fundacja. Dzieci osierocone przez strażaka, policjanta, żołnierza czy ratownika medycznego, które nie ukończyło 25 roku życia może skorzystać z pomocy fundacji „Dorastaj z nami”. Nie ważne czy są ze wsi, małego ośrodka miejskiego, to dla nich jest fundacja. Dzieci mundurowych, którzy utracili życie podczas pełnienia obowiązków służbowych w szczególny sposób powinny być objęte pomocą państwa, a także organizacji pozarządowych. To one mierzą się z nagłą utratą rodzica, który wyszedł do pracy i już z niej nie powrócił. Jeśli młody człowiek nadal pobiera nauki może zwrócić się o pomoc fundacji.

Jaka pomoc oferuje Fundacja „Dorastaj z Nami”

Dzieci, które straciły rodzica, gdy ten pełnił obowiązki służbowe przeżywają ogromną traumę. Przecież rodzić wyszedł do pracy i nic nie zapowiadało, aby miał z niej nie wrócić. Dlatego takie dziecko należy objąć pomocą psychologiczną i psychiatryczną, a także logopedyczną. Pomoc dzieciom: psychologiczna, logopedyczna, to między innymi działania statutowe fundacji. Dzieci będące pod opieką Fundacji „Dorastaj z Nami” mogą także skorzystać z pomocy finansowej, jak np.: opłata za czesne w przedszkolu czy szkole, opłata za internat czy akademik, opłata za zajęcia dodatkowe takie jak zajęcia sportowe, nauka języków obcych, opłata za obozy czy kolonie. Dzieci dojeżdżające do szkoły lub na uczelnię mogą liczyć na dofinansowanie przejazdów. Fundacja „Dorastaj z Nami” oferuje ponadto dofinansowanie warsztatów umiejętności społecznych, inne koszty, w tym zakupu materiałów i pomocy naukowych,

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *