Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
obowiazek_alimentacyjnyJak to możliwe, że w Polsce tak często występują sytuacje, kiedy rodzic nie poczuwa się do ponoszenia kosztów utrzymania swojego dziecka? Większość dzieci ma oboje rodziców przy narodzinach i najczęściej także w pierwszym okresie życia niemowlęcego.

W rozbitych rodzinach utrzymywanie i zapewnienie godnych warunków życia spada na jednego rodzica, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

Na szczęście znakomita większość żyje w tzw. pełnej rodzinie, aż do dorosłości.

Niestety wzrost rozwodów i separacji powoduje, że szczególnie w ostatnich latach rośnie liczba dzieci, które po rozpadzie małżeństwa lub związku partnerskiego pozostają na stałe tylko z jednym rodzicem.

Więcej…

 
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

zasilek_wychwawczyczyli dodatek do zasiłku rodzinego z tytułu opieki nad dzieckiem 
Kto może ubiegać się o przyznanie zasiłku wychowawczego na dziecko? Jakie są kryteria dochodowe? Gdzie złożyć wniosek? Odpowiedzi w poniższym artykule.

Dla kogo zasiłek wychowawczy?

O zasiłek wychowawczy ubiegać mogą się rodzice lub opiekun prawny dziecka. Ważnym jest, aby osoba ta miała prawo do urlopu wychowawczego, który przysługuje do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Więcej…

 
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
zaprzeczenie_ojcostwaZgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego z zaprzeczeniem ojcostwa mamy do czynienia w sytuacji, gdy mąż matki nie jest ojcem dziecka. Gdy sąd wyda wyrok zaprzeczający ojcostwu, zmienia sytuację prawną męża matki, jak również i samego dziecka.

Więcej…

 
Więcej artykułów…