Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 


alimenty2Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka polega w głównej mierze na wychowaniu i dostraczaniu środków majątkowych. Jednakże co robić, gdy jeden z rodziców, zwłaszcza po rozwodzie, nie przykłada się do swojego obowiązku w wystarczającym stopniu?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci unormowany jest w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w art. 128 do art. 153. Główną zasadą, na której opiera się wspomniana regulacja, jest dobro dziecka, przez pryzmat którego należy odczytywać wszelkie przepisy Kodeksu. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci sformułowany jest w art. 133 krio i dotyczy zarówno stosunków w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego ustaniu, zarówno wobec dzieci pełnoletnich, jak i niepełnoletnich.

Więcej…

 
Ocena użytkowników: / 30
SłabyŚwietny 

maonekCzęsto zdarza się, że małżonek mieszkający razem z nami nie chce łożyć pieniędzy na utrzymanie rodziny, ukrywa swoje wynagrodzenie za pracę. W artykule zamieszczamy praktyczne porady prawne, które pomogą rozwiązać ten problem.
Jeżeli jedno z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do   zaspokajania  potrzeb rodziny, sąd może nakazać ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Więcej…

 
Ocena użytkowników: / 17
SłabyŚwietny 
alimenty
Jeśli dłużnik alimentacyjny nie płaci alimentów, a przebywa za granicą ważne jest w jakim kraju przebywa. W zależności od tego, w jakim kraju dłużnik przebywa oraz czy chcemy dochodzić egzekucji alimentów bezpośrednio w kraju pobytu dłużnika, czy też na miejscu w Polsce.

Więcej…

 
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Zrozwwodanim zwrócimy się do sądu z pozwem o rozwód warto znać warunki, które muszą zostać spełnione by rozwód mógł zostać orzeczony. W tym celu przyjrzyjmy się naszemu małżeństwu i zastanówmy się, czy to rozwiązanie, nie ukrywajmy, że najgorsze z możliwych, może w naszej sytuacji życiowej w ogóle wchodzić w grę.

Więcej…

 
Więcej artykułów…