Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

zasilek_wychwawczyczyli dodatek do zasiłku rodzinego z tytułu opieki nad dzieckiem 
Kto może ubiegać się o przyznanie zasiłku wychowawczego na dziecko? Jakie są kryteria dochodowe? Gdzie złożyć wniosek? Odpowiedzi w poniższym artykule.

Dla kogo zasiłek wychowawczy?

O zasiłek wychowawczy ubiegać mogą się rodzice lub opiekun prawny dziecka. Ważnym jest, aby osoba ta miała prawo do urlopu wychowawczego, który przysługuje do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Więcej…

 
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
zaprzeczenie_ojcostwaZgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego z zaprzeczeniem ojcostwa mamy do czynienia w sytuacji, gdy mąż matki nie jest ojcem dziecka. Gdy sąd wyda wyrok zaprzeczający ojcostwu, zmienia sytuację prawną męża matki, jak również i samego dziecka.

Więcej…

 
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
alimenty_od_mezaW sytuacji, gdy podczas sprawy rozwodowej nie zostały zasądzone alimenty na rzecz byłego małżonka, ma on prawo wnieść do sądu pozew o alimenty. Należy pamiętać przy tym, że obowiązek alimentacyjny nie jest dziedziczny, dlatego wygasa on z chwilą śmierci małżonka.

Bardzo ważne jest to, aby strona wnosząca pozew przedstawiła jak najwięcej dowodów, które potwierdzą jej ciężką sytuację finansową, co będzie miało znaczny wpływ na wyrok sądu.

Więcej…

 
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Salimenty_sdownieąd przy ustalaniu wysokości alimentów na dziecko kieruje się pięcioma zasadami, które przedstawiam w dalszej części artykułu. Ustawowi przedstawiciele dzieci często liczą na zrozumienie w sądzie wyliczając usprawiedliwione potrzeby swoich dzieci, wymieniają także jakie ponoszą wydatki związane z ich utrzymaniem i wychowaniem, opisują swoją sytuację finansową i materialną. Jednakże jakimi zasadami faktycznie kierują się sądy zasądzając alimenty na rzecz dzieci? Na to pytanie odpowiadają same sądy w uzasadnieniach swoich wyroków o alimentach na rzecz dzieci, które przedstawiam poniżej.

Więcej…

 
Więcej artykułów…