Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
141562980630126700Samotne rodzicielstwo nie jest proste. Opieka nad małym dzieckiem wymaga dużo wysiłku i czasu, a do tego jest kosztowna. Nawet osoby, które wychowują dziecko wspólnie z małżonkiem przyznają, że jest to ciężka i wymagająca praca. Matki (lub ojcowie) wychowujący dziecko samotnie muszą w to włożyć jeszcze więcej wysiłku. Warto więc wiedzieć w jaki sposób rozliczyć PIT, aby zapłacić urzędowi skarbowemu trochę mniej.

Rozliczenie PIT wspólnie z dzieckiem

Osoby żyjące w związku małżeńskim mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem dzięki czemu mogą uzyskać niższy podatek. Dokładnie na takich samych zasadach samotny rodzic może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Aby skorzystać z takiej możliwości nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych formularzy, wystarczy w zeznaniu rocznym w formularzu PIT-37 lub PIT-36 zaznaczyć jako sposób opodatkowania rubrykę 4 - „w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci”. W przypadku rozliczenia wspólnie z dzieckiem dochód rodzica i dziecka jest sumowany (dziecko przeważnie nie pracuje, więc liczy się tylko dochód rodzica), dzielony na dwa i dopiero ta kwota jest podstawą obliczenia podatku. Przy wspólnym rozliczeniu należy zapłacić podwójny podatek od podstawy obliczenia podatku, ale i tak można w ten sposób zaoszczędzić.

Przykładowo, osoba samotnie wychowująca dziecko, zarabiająca na umowę o pracę 3500 zł brutto miesięcznie, przy rozliczeniu indywidualnym musiałaby zapłacić podatek dochodowy w wysokości 6 764 zł a przy rozliczeniu z dzieckiem wyniesie on 6 208 zł, zaoszczędzi więc w ciągu roku 556 zł (obliczone zakładając brak ulg). Jeszcze więcej zaoszczędzi zamożny rodzic, którego dochód przekroczy próg podatkowy. Osoba zarabiająca miesięcznie 7500 zł brutto przy indywidualnym rozliczeniu zapłaciłaby podatek w wysokości 15 843 zł a przy rozliczeniu z dzieckiem 14 848 zł, a więc o 995 zł mniej.

Należy jednak wiedzieć, że z rozliczenia z dzieckiem można skorzystać tylko jeśli uzyskane dochody były opodatkowane na zasadach ogólnych (nie dotyczy dochodów z najmu prywatnego). Nie skorzysta więc z tej formy rozliczenia PIT rodzic prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, ryczałtem albo kartą podatkową.

Ulga prorodzinna w PIT

Tak samo jak małżonkowie, również osoby samotnie wychowujące dziecko mogą skorzystać przy rocznym rozliczeniu PIT z ulgi na dziecko, zwanej ulgą prorodzinną. Jest to ulga podatkowa, a więc odliczamy ją od podatku dochodowego. Osoby, które nie pracowały lub ich zarobki nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku nie mogą więc z tej ulgi skorzystać. Wiele osób, które mogą z niej skorzystać, mogą to zrobić tylko częściowo – maksymalnie w wysokości swojego podatku.

Ile wynosi ulga na dziecko?

Za pierwsze dwoje dzieci można odliczyć po 92,67 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 1112,04 zł za rok. Za trzecie dziecko można odliczyć od podatku 166,67 zł miesięcznie a za czwarte i kolejne po 225 zł miesięcznie. W przypadku osób wychowujących dwójkę lub więcej dzieci ulga należy się niezależnie od wysokości dochodów. Osoby wychowujące jedno dziecko mogą jednak skorzystać z ulgi tylko wtedy, jeśli ich roczne dochody nie przekroczyły 56 000 zł.

Z ulgi prorodzinnnej mogą również skorzystać rodzice wychowujący dorosłe dziecko (do 25. roku życia) jeśli wciąż uczy się w szkole lub studiuje.

Jak skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulgę na dziecko należy ująć w deklaracji PIT-37 (dochody z umowy o pracę, zlecenia, o dzieło) lub w PIT-36 (działalność gospodarcza, inne źródła) w części „odliczenia od podatku” oraz w załączniku PIT/O.

RozliczeniePit.pl
Artykuł został przygotowany przez serwis rozliczeniepit.pl - porady i instrukcje do deklaracji PIT oraz bezpłatny program do rozliczenia PIT.